Konkurs czytelniczy "Nowele Henryka Sienkiewicza"

 (link otworzy duże zdjęcie)

W dniu 15 listopada 2016 r. w Gminnej Bibliotece Publicznej w Prostkach odbył się konkurs czytelniczy z okazji Roku Sienkiewicza – 100 rocznica śmierci Pisarza p.h. „Nowele Henryka Sienkiewicza”, zorganizowany przez Bibliotekę i Joannę Cybulską – nauczyciela języka polskiego Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Prostkach.

Konkurs polegał na rozwiązaniu testu z zakresu znajomości nowel Henryka Sienkiewicza: „Sachem”, „Z pamiętnika poznańskiego nauczyciela”, „Latarnik”, „Janko Muzykant”. Nad przebiegiem konkursu czuwała komisja pod przewodnictwem Pani Anety Dubielewskiej – starszego wizytatora Kuratorium Oświaty w Olsztynie Delegatura w Ełku oraz członkowie komisji: Pani Joanna Cybulska, Pani Iwona Sztachelska i Pani Joanna Sztramko.

Do konkursu przystąpiło 16 uczniów klas V i VI ze szkół podstawowych z terenu gminy Prostki. Uczestnicy konkursu przybyli punktualnie na godz. 10:00 wraz ze swoimi opiekunami: Szkoły Podstawowej w Rożynsku Wielkim – z Panem Zenonem Dłuskim, Zespołu Szkół im. Biskupa E. Samsela w Wiśniowie Ełckim z Panią Moniką Budnik oraz Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Prostkach z panią Joanną Cybulską. Do konkursu uczestników ze Szkoły Podstawowej w Prostkach przygotowywały Panie: Barbara Merska i Agnieszka Nieznańska.

Zwycięzcami konkursu zostali:
I miejsce – Kamila Graczewska ze Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Prostach
II miejsce – Lidia Sobolewska z Zespołu Szkół im. Biskupa E. Samsela w Wiśniowie Ełckim
III miejsce – Patrycja Komosińska z Zespołu Szkół im. Biskupa E. Samsela w Wiśniowie Ełckim
Zwycięzcy i wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali nagrody, dyplomy i upominki ufundowane przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Prostkach oraz Pana Adama Zackiewicza.

Gratulujemy zwycięzcom, uczestnikom i opiekunom. Dzięki Wam mogliśmy godnie uczcić Rok Sienkiewicza i 100 rocznicę śmierci Pisarza, która akurat przypadła w tym dniu.

Opublikowano: 15 listopada 2016 16:16

Kategoria: Aktualności

Zdjęcia:

Wyświetleń: 1178

Gminna Biblioteka Publiczna w Prostkach

Realizacja: IDcom.pl